Ahmet Talha Özdemir
Ahmet Talha Özdemir
Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Hedefi Iskalayan Avrupa Birliği
Son günlerde tartışılan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri ve AB'nin içinde bulunduğu durumu okuyabilmek için AB'nin yapısal reformlarının nasıl yapıldığına bakmalıyız. Teoride Avrupa Birleşik Devletleri'ni...
Avrupalıları Uyutmayan Sorunlar
Avrupa Toplumu üye ülkelerin vatandaşlarından oluşur. Toplumlar ise içlerinde sorunlar barındırır. Bu sorunlar sosyal ve ekonomik durumlara göre önceliklendirilir. Avrupa Birliği içerisinde barındırdığı 28 üyeyle –Brexit'ten...
İhracatta Euro/Dolar Kuru Etkisi
İhracat bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı satılmasıdır. İhracatla ülkeye döviz girişi sağlanmakta böylelikle makroekonomik dengelerin kurulmasında ihracat önem arz etmektedir. Bu hafta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)...
Tam Üyeliğe İlk Adım: Gümrük Birliği
1996 yılında hayata geçen Gümrük Birliği, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinin temel taşını oluşturmaktadır. Bununla birlikte; gümrük tarifeleri, vergilere eş etkili önlemler, miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş...
Avrupa Merkez Bankası ve Parasal Genişleme (QE)
Avrupa Merkez Bankası; Avro Alanına dâhil olan 19 üye ülkenin para politikalarının belirlendiği merciidir. Maastricht Anlaşması ile AMB'ye fiyat istikrarını sağlama görevi verildi. Ayrıca fiyat istikrarına zarar vermediği sürece büyümeyi...
Birleşik Krallığı Bekleyen Problemler
Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılması anlamına gelen Brexit kararı, 23 Haziran 2016 tarihinde referandumla halklara soruldu. %52 ile Brexit diyen halkların kararı ile harekete geçen İngiltere yönetimi AB ile ayrılık görüşmelerine,...
Avrupa Barışı
'Dünya barışı, kendisini tehdit eden tehlikelerle orantılı çabalar olmaksızın korunamaz.  Örgütlü ve diri bir Avrupa'nın uygarlığa yapabileceği katkı, barışçıl ilişkilerin korunması ve sürdürülmesi için elzemdir....